REGULAMIN

 1. System dostępny pod adresem http://www.pzw.wroc.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu okresowych e-zezwoleń na amatorski połów ryb,
 2. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez PZW Okręg we Wrocławiu, zgodnie z załączonym wykazem.
  Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi w związku z otrzymaniem aktualnego ważnego zezwolenia.
 3. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych:
  1. jednodniowe,
  2. kilkudniowe (za kilka kolejnych dni),
  3. roczne,
 4. Zezwolenia jednodniowe oraz o dowolnej wielokrotności jednodniowego mogą wykupić wędkarze będący i nie będący członkami PZW oraz cudzoziemcy,
 5. Zezwolenia roczne mogą wykupić wędkarze nie będący członkami PZW oraz cudzoziemcy,
 6. Honorowi Członkowie PZW oraz odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami są zwolnieni z wnoszenia opłat okresowych,
 7. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:
  1. Dla członków PZW wraz z karta wędkarska i legitymacja członkowską.
  2. Dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  3. Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 8. Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem - kodem kreskowym QR Code,
 9. Za nieprzestrzeganie ustalonych przepisów zezwolenie może zostać wstrzymane bez odszkodowania.
 10. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach i rezerwatach,
 11. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z:
  1. [pl1:Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR)].
  2. [pl2:Wykazem odstępstw od RAPR]
 12. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji
 13. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl)
 14. W ramach systemu PayU (dawne Platnosci.pl) obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych
  2. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym
 15. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawne Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować,
 16. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW we Wrocławiu,
 17. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu:

  PZW Okręg we Wrocławiu
  ul. Kazimierza Wielkiego 65,
  50-077 Wrocław,
  +48 71 344 44 01

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZW Okręgu we Wrocławiu adres ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www http://www.pzw.wroc.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.